Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj:    /   Organizacja

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r., godz. 8:00 oddziały przedszkolne i kl. I – III; 9:30 – kl. IV - VII

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie roku szkol.

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 31 października 2016 r., 2 stycznia 2017 r.,2, 4 i 5 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r. – w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla uczniów w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 – 17:30.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów i dni otwarte odbywają się w czwartki: dla klas I – III o godz. 16:30;

dla klas IV – VI o godz. 17:30

 

Zebranie – organizacja roku szkolnego 2016/2017, informacja o WSO i wymaganiach programowych; udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły;

8 września 2016r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów.

3 listopada 2016r.

Zebranie – informacje o planowanych ocenach śródrocznych.

 8 grudnia 2016r.

Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej (wywiadówka)

26 stycznia 2017r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca klasy) – informacje o postępach edukacyjnych uczniów.

6 kwietnia 2017r.

 

Zebranie – informacje o planowanych ocenach rocznych

11 maja 2017 r.

 

 

22 – 26 maja 2017 r. – tydzień wycieczek

 

Harmonogram zebrań i organizacja pracy rady pedagogicznej

od 18 -  sierpnia 2016 r.

Prace nad organizacją roku szkolny 2016/17

26 sierpnia 2016 r.,godz.10:00

31 sierpnia 2016 r., godz. 10:00

Zebranie rp otwierające rok szkol. 2016/17

8 września 2016 r. godz.14:50

 

Zebranie RP - przyjęcie do realizacji programów nauczania na rok szkol. 2016/17

19 stycznia 2017 r. -  I – III 

20 stycznia 2017 r.  - kl. IV – VI

 

23 stycznia  2017 r.

Klasyfikacja śródroczna (wystawianie ocen do 17 stycznia - poinformowanie uczniów ustnie o ocenach i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej. (apel dla uczniów 26 stycznia)

9 lutego 2017 r.

Zebranie rp. podsumowujące pracę szkoły w I półroczu

12.06. – I – III: 13.06. – IV –VI

 

 

14 czerwca 2017 r.

Klasyfikacja roczna (wystawianie ocen do 8 czerwca) - poinformowanie uczniów na piśmie i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie rocznych wyników klasyfikowania i promowania

(apel dla uczniów -

23 lub 26 czerwca 2017 r.,godz.9:30 

                                           godz.13.00 

26.06 – 28.06. 2017 r.  

Zebranie rp podsumowujące rok szkolny 2016/17

Spotkanie wszystkich pracowników szkoły.

Prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

21 - 25 sierpnia 2017 r.

Egzaminy poprawkowe

od 18 sierpnia 2017 r.

Prace nad organizacją roku szkolnego 2017/18

24 sierpnia 2017 r., godz.10:00 – I cz.

31.08. 2017 r. godz. 10:00 – II cz.

 

Zebrania RP – rozpoczęcie rok szkolnego 2017/18

Dodatkowe terminy zebrań RP i szkoleń (WDN)

 - 27 października 2016 r.

 - 9 marca 2017 r.

  - ew. spotkania w dniach zebrań i dni otwartych z rodzicami w godz. 15:30 – 16:30.

 

 

.


 

 


 

 


 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068