Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj:    /   Kalendarz r. szkolnego 2017/2018

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r., godz. 8:00 oddziały przedszkolne i kl. I – III; 9:30 – kl. IV - VII

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie roku szkol.

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r.,1 czerwca 2018 r. – w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla uczniów w świetlicy szkolnej w godz. 7:30 – 17:30.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

 

Zebrania z rodzicami uczniów i dni otwarte odbywają się w czwartki: dla klas I - III o godz. 16:00, dla klas IV – VII o godz. 17:30

 

Zebranie – organizacja roku szkolnego 2016/2017, informacja o WSO i wymaganiach programowych; udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły;

 

7 września 2017 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów.

9 listopada 2017 r.

Zebranie – informacje o planowanych ocenach śródrocznych.

 7 grudnia 2017r.

Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej (wywiadówka)

11 stycznia 2018r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca klasy) – informacje o postępach edukacyjnych uczniów.

22 marca 2018 r.

 

Zebranie – informacje o planowanych ocenach rocznych

10 maja 2018 r.

  

21 – 25 maja 2018 r. – tydzień wycieczek

 

Harmonogram zebrań i organizacja pracy rady pedagogicznej

od 17 -  sierpnia 2017 r.

Prace nad organizacją roku szkolny 2017/18

24 sierpnia 2017 r.,godz.10:00 cz. 1

31 sierpnia 2017 r., godz. 10:00 cz. 2

Zebranie rp otwierające rok szkol. 2016/17

7 września 2017 r. godz.14:50

 

Zebranie RP - przyjęcie do realizacji programów nauczania na rok szkol. 2016/17

8 stycznia 2018 r. -  I – III 

9 stycznia 2018 r.  - kl. IV – VII

 

10 stycznia  2018 r.

Klasyfikacja śródroczna (wystawianie ocen do 5 stycznia - poinformowanie uczniów ustnie o ocenach i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej. (apel dla uczniów 11 stycznia)

12 stycznia lub 1 lutego 2018 r.

Zebranie rp. podsumowujące pracę szkoły w I półroczu

13.06. – I – III: 14.06. – IV –VII

 

 

15 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja roczna (wystawianie ocen do 11 czerwca) - poinformowanie uczniów na piśmie i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie rocznych wyników klasyfikowania i promowania

(apel dla uczniów -20 czerwca 2018)

22 lub 25 czerwca 2018 r.,    godz.9:30 

                                           godz.13.00 

26.06 – 28.06. 2018 r.  

Zebranie rp podsumowujące rok szkolny 2016/17

Spotkanie wszystkich pracowników szkoły.

Prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

27 - 29 sierpnia 2018 r.

Egzaminy poprawkowe

od 17 sierpnia 2018 r.

Prace nad organizacją roku szkolnego 2017/18

27 sierpnia 2018 r., godz.10:00 – I cz.

30.08. 2018 r. godz. 10:00 – II cz.

 

Zebrania RP – rozpoczęcie rok szkolnego 2017/18

Dodatkowe terminy zebrań RP i szkoleń (WDN)

 - 26 października 2017 r.

 - 8 marca 2018 r.

  - ew. spotkania w dniach zebrań i dni otwartych z rodzicami w godz. 15:30 – 16:30.

 

 

.


 facebook

 


 

 


 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068